Środki żywienia zwierząt a nasze zdrowie – co mówi prawo?

Krowa

To, w jaki sposób karmione są zwierzęta przeznaczone na ubój, w dużej mierze wpływa na nasze zdrowie. Dlatego w polskim prawodawstwie znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące środków żywienia zwierząt. O czym mówi ustawa? I jak wybierać paszę? Podpowiadamy.

Środki żywienia zwierząt, a regulacje prawne

W Polsce obowiązuje ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywieniach zwierząt. Określone zostały w niej dokładne zasady wytwarzania i stosowania produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt oraz pasz leczniczych, a także wymagania co do ich jakości. Ponadto przepisy uściślają, w jaki sposób środki żywienia zwierząt mają być pakowane, znakowane oraz jak powinien wyglądać obrót nimi.

Dlaczego jest to tak istotny temat? Ponieważ gdyby środki żywienia zwierząt nie podlegały tak rygorystycznym regulacjom, mogłoby dojść do sytuacji, w której na rynku znajdowałyby się wyroby stanowiące zagrożenia dla zdrowia zwierząt, ludzi czy nawet środowiska naturalnego.

Co więcej, produkty te kontrolowane są przez Inspekcję Weterynaryjną, która sprawdza, czy spełniają wszystkie obowiązujące wymogi. Co ważne, nadzór ten sprawowany jest zarówno na etapie procesu i przetwarzania, ale także przechowywania i transportowania. Podlegają temu nie tylko środki żywienia zwierząt, które produkowane są w Polsce, ale także te sprowadzane na teren naszego kraju.

Ze względu na bardzo duży wpływ karm dla zwierząt przeznaczonych na ubój na nasze zdrowie, ważne jest aby podczas ich hodowli stosować wyłącznie paszę wysokiej jakości, która posiada zgodność z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Środków Żywienia Zwierząt oraz HACCP (System Analizy zagrożeń I Krytycznych Punktów Kontrolnych, z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System). Środki żywienia zwierząt wymienione i opisane są na www.ekoplon.pl, ponadto producent ten spełnia powyższe standardy.

Pasza dla zwierząt hodowlanych

Czym charakteryzuje się pasza dla zwierząt hodowlanych, która jest bezpieczna dla naszego zdrowia? Przede wszystkim powinna mieć wpływ na poprawę zdrowia zwierząt, umożliwiając jednocześnie wytwarzanie wysokiej jakości produktów mięsnych.

Ponadto taka pasza zwykle zmniejsza zależność zwierząt od antybiotyków oraz zwiększa ich zdolność do wchłaniania składników odżywczych z pożywienia.

Ważne jest również, aby zastosowane podczas produkcji karm dla zwierząt procesy technologiczne nie naruszały środowiska naturalnego – ten aspekt również uwzględniony został w obowiązujących przepisach.

Żywienie zwierząt – co wybrać?

Jak już zostało to kilkakrotnie podkreślone, karmy i pasze powinny być bezpieczne zarówno dla zwierząt, ludzi, a także środowiska naturalnego. To, co jeszcze jest ważne, to ich odpowiedni dobór do potrzeb gospodarstwa hodowlanego.

W ofercie producentów i dostawców karm znaleźć można m.in. wyroby dla trzody chlewnej, drobiu fermowego i przyzagrodowego, bydła, a także dla królików i ryb, np. karpi. Co więcej, inne środki żywienia powinny być zastosowane podczas karmienia na różnych etapach żywienia, dlatego warto w tej kwestii doradzić się specjalistów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *