Studnie chłonne w przydomowych ogrodach – jakie odległości obowiązują?

Deszcz

Coraz więcej osób montuje w przydomowych ogrodach studnie chłonne, których zadaniem jest zbieranie tzw. deszczówki. To nie tylko ekonomiczne, ale również ekologiczne rozwiązanie. Tylko zanim przystąpisz do szukania optymalnego miejsca na wykonanie studni, musisz wiedzieć, że należy dostosować się do kilku przepisów. A jakich? Wyjaśniamy.

Do czego służy studia chłonna?

Zanim jednak przejdziemy do obowiązujących regulacji prawnych, chcielibyśmy wytłumaczyć, czym jest studnia chłonna. To rodzaj zbiornika, w którym gromadzona jest woda opadowa. Może ona pochodzić z deszczówki lub z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Najczęściej zbiornik ten ma postać betonowych kręgów lub wykonany jest z tworzywa. W pierwszym przypadku większość osób decyduje się na samodzielną budowę zbiornika. Te tworzywowe można kupić od producenta oraz od razu zamówić usługi związane z ich montażem.

A jaki jest jej cel? Studnie chłonne są tak zaprojektowane, aby umożliwiały równomiernie odprowadzanie wody deszczowej do gruntu. To sprawia, że na jego powierzchni nie powstają duże, błotne kałuże.

Budowa studni chłonnej – przepisy i regulacje

Studnie chłonne lokalizowane muszą być zgodnie z obowiązującymi przepisami (ekodren.pl), które określają nie tylko ich położenie, ale również minimalne wymiary. Co to oznacza?

Na początku musisz wiedzieć, że zbiornik ten znajduje zastosowanie na terenach o nieprzepuszczalnym lub słabo przepuszczalnym gruncie. Nie można natomiast ich montować tam, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. A jak ocenić stan podłoża? W tym celu zleca się zewnętrznym firmom wykonanie analizy warunków gruntowo-wodnych. Zwykle nie kosztuje to więcej niż 100 zł, a jest bardzo ważne. Dlaczego?

Ponieważ przepisy dokładnie regulują to, że dolny krąg zbiornika musi znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od poziomu wód gruntowych. Co więcej, sama studnia powinna mieć głębokość ok. 3 m, a więc to, w jakim miejscu może zostać zlokalizowana, należy dokładnie obliczyć. Ponadto trzeba wiedzieć, że jeśli jej głębokość jest dużo większa niż 3 m, to należy zgłosić chęć przeprowadzenia robót budowlanych z tym związanych do właściwego urzędu. Może okazać się, że konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Trzeba też uwzględnić jeszcze kilka dodatkowych przepisów. Studnia chłonna nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 3-5 m do granic działek sąsiednich. Ponadto należy pamiętać o tym, że nie może być bliżej, niż min. 30 m od najbliższej studni wodociągowej.

Zalety ogrodowej studni chłonnej

Największą zaletą montażu studni chłonnej jest to, że stosunkowo niewielkim nakładem kosztów można odprowadzać wodę opadową do gruntu w sposób równomierny. To sprawia, że na terenach słabo przepuszczalnych nie tworzą się nieestetyczne, błotne kałuże. Dzięki temu wykorzystuje się również deszczówkę czy wodę z przydomowej oczyszczalni ścieków do nawadniania ogrodu, co jak już wspominaliśmy, jest zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym rozwiązaniem. Kolejną zaletą jest natomiast to, że montaż zbiornika jest możliwy nawet w przypadku, gdy dysponujesz ograniczoną ilością miejsca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *