Przemysł spożywczy a nasze zdrowie, fabryki maszyn spożywczych – jakich przepisów muszą przestrzegać?

Mężczyzna przy projektowaniu maszyny spożywczej

Przemysł spożywczy wymaga wykorzystania odpowiednich maszyn wspomagających produkcję. Korzystając z nich zarówno wielkie zakłady przemysłowe, jak i liczne lokale gastronomiczne, co jednak wiąże się także z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny. Jakie warunki muszą spełniać fabryki maszyn spożywczych?

Kto odpowiada za bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym?

Na bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym ma wpływ kilka czynników i należy tutaj wymienić zarówno odpowiedzialność stojącą po stronie pracodawcy, jak i producenta danej maszyny. Dotyczy to tak samo zachowania higienicznych warunków, pozwalających na bezpieczny kontakt żywności z maszyną bez jej zanieczyszczenia, jak również bezpieczeństwo pracowników, którzy przy tej maszynie pracują. Mówią o tym szczegółowe przepisy Parlamentu Europejskiego, które obowiązują od 2006 roku, do których muszą się dostosować wszyscy – zarówno producenci maszyn, jak i firmy produkujące i serwujące żywność.

Jakie są zasady bezpieczeństwa dla fabryki maszyn spożywczych?

Zarówno dyrektywa UE, jak również polskie prawo, a konkretnie ustawa z 2002 roku, jak i rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2008 roku jasno określają wymagania dla produkcji i eksploatacji maszyn przeznaczonych do użytku spożywczego. Każda z firm, tak jak fabryka maszyn spożywczych ZFM (zfm-online.com), musi się dostosować do panujących przepisów. W innym przypadku, taki sprzęt nie mógłby zostać dopuszczony do użytku, ponieważ zagrażałby on zdrowiu i życiu.

Chodzi tutaj konkretnie o takie wymagania jak minimalizacja ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną urządzeń technicznych dla użytkowników, jak i późniejszych konsumentów danych produktów. Takie zabezpieczenia wynikają ze znacznej liczby wypadków spowodowanych zarówno w trakcie pracy na danych urządzeniach, jak i jakością produktów trafiających na rynek i służą ich wyeliminowaniu. Zasady te są dość rygorystyczne, ponieważ od nich zależy zdrowie i życie każdego z nas.

Plan projektu maszyny spożywczej

Jakie są warunki wprowadzenia maszyn spożywczych na rynek?

Maszyna skonstruowana do celów produkcji spożywczej musi być podporządkowana określonym warunkom, aby mogła zostać wprowadzona na rynek. Po pierwsze wymogiem jest bezpieczeństwo, które powinno zostać określone przez ocenę zgodności i potwierdzone certyfikatem. Poza tym, producenci maszyn spożywczych muszą udostępnić wyczerpującą dokumentację techniczną, jak i dostarczyć użytkownikom wszystkich niezbędnych informacji i instrukcji obsługi.

Jednym z istotnych wymogów jest także posiadanie deklaracji zgodności WE (zgodności z dyrektywą UE), a także oznakowania zgodności CE. Każdy z tych punktów to obowiązek, jaki musi spełnić producent danej maszyny i zasady te dotyczą każdego urządzenia wyprodukowanego po 2004 roku.

Z jakich materiałów powinny być wykonane maszyny spożywcze?

Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz higienę, produkcja maszyn spożywczych objęta jest szczegółowymi zasadami jakości, co dotyczy także materiałów z których są one wykonane. Jako że urządzenia te mają bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością, muszą spełniać wymagania odnoście zawartości metali i innych pierwiastków mogących wchodzić w reakcję z pożywieniem. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2007 roku można wyczytać listę substancji dopuszczonych do wyrobów z tworzyw sztucznych, w przypadku innych materiałów, szczegółowe przepisy przedstawione są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z 2004 roku.

Odpowiedzialność producentów maszyn spożywczych jest więc duża i to ich obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zachowania właściwej higieny dla swoich produktów, co w późniejszym czasie przekłada się na nasze zdrowie i życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *