Zdrowie w pracy, czyli które szkolenia BHP są obowiązkowe, które dodatkowe?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy bywają nudne i monotonne dla wielu pracowników. Jednak musimy pamiętać, że wiedza, która jest na nich przekazywana zapewni nam ochronę podczas sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu w zakładzie pracy. Zapamiętaj, które z nich są obowiązkowe, a także dowiedz się jakie formy szkoleń możesz wybrać.

Które szkolenia BHP są obowiązkowe?

Każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolić swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyróżnia się dwa etapy niezbędnych szkoleń: wstępne i okresowe. Reszta to kursy dodatkowe, do których można przystąpić dobrowolnie. Prowadzeniem szkoleń BHP zajmują się upoważnione do tego firmy, wśród których warto wyróżnić gdbhp.pl/kursy-szkolenia/szkolenia-bhp, specjalizującą się w szkoleniach wstępnych, okresowych, a także związanych z metodyką prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Czym jest szkolenie wstępne?

Przede wszystkim jest to szkolenie obowiązkowe, do którego musi przystąpić każdy nowy pracownik przed powierzeniem mu jakichkolwiek zadań w miejscu pracy. Powinien dowiedzieć się tam o specyfice swojego stanowiska, możliwym zagrożeniu, a także nauczyć się jak reagować w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Na takim kursie pracownik dowie się także jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pozna podstawowe procedury postępowania w przypadku pożaru na terenie zakładu.

przepisy-bhp

Wstępne szkolenie BHP ― obowiązkowe, ale czy dla wszystkich?

Wstępne szkolenie BHP można ominąć w przypadku, gdy pracownik posiada już zaświadczenie o odbyciu takiego kursu u innego pracodawcy na tym samym stanowisku. Druga możliwość to sytuacja, kiedy zatrudniony przechodził już szkolenie u danego pracodawcy, a teraz tylko podpisuje z nim nową umowę. Jak widać szkolenie wstępne jest obowiązkowe zawsze, jedynie w niektórych przypadkach nie trzeba go powtarzać.

Okresowe szkolenia BHP ― co warto wiedzieć?

Okresowe szkolenia mają na celu odświeżenie wiedzy pracowników na temat zasad BHP i powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata (dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych) i raz na 6 lat (dla pracowników biurowych). Jednak częstotliwość szkoleń okresowych w dużej mierze uzależniona jest od indywidualnego uznania pracodawcy. Niemniej jednak pierwszy tego typu kurs powinien się odbyć w przeciągu roku od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

pracownik-przepisy-bhp

Jak przeprowadzane są szkolenie BHP?

Istnieje kilka możliwych form przeprowadzania szkoleń. Pierwsze z nich to seminarium lub kurs, przeznaczone dla pracodawców, pracowników administracyjno-biurowych, kadry inżynieryjno-technicznej i innych osób kierujących pracownikami. Inną formą szkolenia BHP jest samokształcenie kierowane, które trwa znacznie krócej, ponieważ pracownicy otrzymują materiały szkoleniowe, z którymi sami muszą się zaznajomić. Możliwe jest także odbycie kursu e-learningowego, które wyróżnia się większą elastycznością terminów, a często także niższymi kosztami dla pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *