Pierwsza pomoc przy zapaści alkoholowej

kobieta nieprzytomna od alkoholu

Zapaść alkoholowa stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia poszkodowanej osoby. W przypadku podejrzenia zapaści alkoholowej niezwykle istotne jest szybkie i właściwe działanie. Poniżej przedstawiamy pierwszą pomoc przy zapaści alkoholowej, która może uratować życie i zmniejszyć ryzyko poważnych komplikacji zdrowotnych.

Wezwij pogotowie

Natychmiast zadzwoń pod numer 112 lub lokalny numer pomocy medycznej, aby wezwać pogotowie. Poinformuj dyspozytora o zapaści alkoholowej i podaj dokładny adres zdarzenia. Upewnij się, że w miarę możliwości udzielisz poszkodowanemu pierwszej pomocy, zachowując przy tym spokój. Dyspozytor udzieli Ci kolejnych instrukcji, których masz się trzymać aż do przyjechania na miejsce służb.

Nie zostawiaj osoby z zapaścią alkoholową samej

Bez względu na to, czy jesteś bliską osobą, czy przypadkowym świadkiem, pilnuj, aby poszkodowany nie został przy zapaści alkoholowej sam. Obecność drugiej osoby może pomóc uspokoić poszkodowanego i przyspieszyć proces ratunkowy.

Obserwuj objawy zapaści alkoholowej

Zwracaj uwagę na zmieniające się objawy zapaści, takie jak problemy z oddychaniem, bladość, drżenie czy utrata przytomności. Zgłaszaj wszelkie zmiany dyspozytorowi lub personelowi medycznemu, gdy przybędą na miejsce.

Ułóż poszkodowanego na plecach z uniesionymi nogami

Przy zapaści alkoholowej połóż poszkodowanego na plecach na płaskiej powierzchni, z nogami uniesionymi powyżej poziomu serca, chyba że są silne znaki tego, że może to pogorszyć ich stan. Pozycja ta może pomóc w poprawie krążenia krwi.

Stosuj resuscytację, jeśli to konieczne

Jeśli przy zapaści alkoholowej występują problemy z oddychaniem, niezwłocznie rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO). Kontynuuj RKO, dopóki nie przybędą ratownicy medyczni.

Rozluźnij ubranie

Rozepnij ciasne ubrania, takie jak kołnierze, paski czy guziki, aby ułatwić oddychanie. Pozwoli to na swobodniejszy przepływ powietrza i uniknięcie dodatkowego ucisku na klatkę piersiową.

Przykryj poszkodowanego kocem

Aby zachować ciepło ciała przy zapaści alkoholowej, przykryj poszkodowanego kocem, niezależnie od temperatury otoczenia. Hipotermia może pogorszyć stan poszkodowanego, dlatego warto zabezpieczyć go przed wychłodzeniem.

Nie podawaj płynów ani jedzenia przy zapaści alkoholowej

W przypadku zapaści alkoholowej nie podawaj poszkodowanemu żadnych płynów ani jedzenia, ponieważ może to prowadzić do dalszych komplikacji. W przypadku utraty przytomności, osoba może się zachłysnąć, co zagraża jej życiu.

Zabezpiecz drogi oddechowe przy zapaści alkoholowej

Jeśli osoba traci przytomność, ułóż ją na boku w pozycji bezpiecznej, aby zapobiec zachłyśnięciu się wymiocinami. Zabezpiecz też głowę poszkodowanego, aby uniknąć ewentualnych urazów głowy i czaszki.

Pierwsza pomoc przy zapaści alkoholowej może być kluczowa dla ratowania życia poszkodowanego i uniknięcia długotrwałych powikłań. Nie wahaj się wezwać pomocy oraz działać zgodnie z powyższymi wskazówkami, nawet jeśli nie jesteś pewien, czy osoba doświadcza konkretnie zapaści alkoholowej. Lepiej działać ostrożnie i udzielić pomocy niż nie zareagować w sytuacji zagrożenia życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *