Category ChorobyPosted on

Jak interpretować wynik PDW?

Jeśli oprócz podwyższonego PDW występuje niski wskaźnik MPV, wówczas może to świadczyć o niedokrwistości, np. anemii megaloblastycznej lub hipoplastycznej, a nawet zapaleniu szpiku. zdrowie w , , , , , , , , , , , , , , ,