Category ChorobyPosted on

CRP – norma badania krwi. O czym świadczy podwyższone CRP?

Badanie CRP jest całkowicie bezpieczne i można wykonywać je bardzo często, wystarczy pobrać w tym celu krew. Kiedy wykonuje się CRP? Poziom CRP… W niektórych przypadkach można wykonać test wysokiej czułości, jest to badanie HS-CRP. Pozwala ono na precyzyjne oznaczenie stężenia, co z kolei przekłada się na dokładną diagnostykę i wdrożenie ewentualnego leczenia….zdrowie w ,